+31 (0) 20 82 03 146 info@linguistlink.nl

Consecutief tolken

Consecutief tolken houdt in dat de tolk niet simultaan tolkt, maar pas vertaalt nadat de spreker klaar is met zijn uiting. De vertaler maakt tijdens de gespreksbeurt van de spreker notities, zodat de vertaling een kopie is van de originele boodschap. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke vertaling, wordt er na ongeveer vijf à tien minuten gepauzeerd door de spreker waarna de tolk de boodschap overbrengt.

Geen interventies tijdens tolken

In tegenstelling tot een simultaantolk intervenieert een consecutief tolk niet tijdens het uiting. Hierdoor kunnen toehoorders aandachtig luisteren naar de spreker en letten op non-verbale communicatie.

De afwisseling tussen tolk en spreker zorgt ervoor dat technische installaties niet nodig zijn bij een kleine groep toehoorders. Een grote groep toehoorders kunnen via een geluidsinstallatie voorzien worden van de vertaling.

Verschillende talen

Doordat onze tolken, zowel consecutief als simultaan, een vertolking kunnen geven voor meerdere vakgebieden, zijn onze tolken uiterst geschikt voor elke vertaalopdracht. Bovendien hebben wij tolken voor verschillende talen, ook minder gangbare talen. Al onze tolken zijn ‘native speakers’, waardoor zij alle kleine details kunnen vertalen.

Neem contact op als u meer wilt weten over consecutief tolken.